MAME 0.167 (οτι πρέπει για αργία)

Τα θέματα της κεντρικής σελίδας και τα σχόλια τους.

Συντονιστές: Nemo, Whacker, BraiNKilleR, Maddog

MAME 0.167 (οτι πρέπει για αργία)

Δημοσίευσηαπό Nemo » 28 Οκτ. 2015 19:23

0.167
-------

MAMETesters Bugs Fixed
----------------------
- 00100: [Sound] (galdrvr.c) froggermc: After starting a game, the sound cuts off. (Osso)
- 05596: [Color/Palette] (thunderj.c) thunderj & clones: palette problem in the briefing (hap)
- 06049: [Gameplay] (ibmpcjr.c) ibmpcjr [kingqst, mouser, pitfall2, scubavnt] : some
softlist games are broken (crazyc)

Source Changes
--------------
-piggypas.c: fixed CPU type, added layout and some inputs. [Sandro Ronco]

-firebeat: add proper dongle dumps for kbm3rd, pop4 and popn5 [Guru, Ville Linde]

-Fix reversion for PI. PI transfers round length up, not down. Add [Happy]
field for VI interlaced modes. Display of interlaced video still
needs work.

-adding ROM dump of Commodore MPS-1000 dot matrix printer [Felipe Sanches]

-dvk_ksm: update memory map, rom checksums. [shattered]

-ec1840, ec1841: clean up memory options [shattered]

-Victor 9000 Keyboard: Added two key labels I realized I'd forgotten.
Updated comments to be more clear about keys with multiple contacts
underneath but only one metal contact on the key. Noted in comments
that the symbolic and mode keys on the numeric keypad (except for
decimal point) are beige, not white. [Lord Nightmare]

-DEC LA120: Make the status leds and 7seg displays a popmessage(), for
now. [Lord Nightmare]

-Votrax TNT: fixed the memory map mirroring based on schematic.
[Lord Nightmare, Kevtris]

-added correct sprite rom dumps to Led Storm Rally 2011 (US) [Guru]

-adjusted the rom loading / gfxdecoding in the driver to accommodate
the correct ROMs for Led Storm Rally 2011 [David Haywood]

-z80scc rework [Joakim Larsson]
* z80scc_channel class rebased on device_t instead of z80sio_channel
* Improved LOG printouts
* Interrupt support started
* Made register pointer bits shared bewtween A and B channel as per
spec
* Variant type keeping moved from channel class to device class where
it belongs
* Clocks are blocked until Rx/Tx enabled by ROM code
* Improved logging
* Started variant handling

-tiki100: Added 8088 expansion ROMs. [Person]

-tiki100: Used PROM for memory mapping. [Curt Coder]

-tiki100: Added expansion bus and skeleton for 8088 card. [Curt Coder]

-tiki100: Connected the I/O space to the expansion bus, and added the
360KB floppy format for MS-DOS. [Curt Coder]

-tiki100: Added raw screen parameters. [Curt Coder]

-tiki100: Added DART speed select jumper. [Curt Coder]

-tiki100: Added skeleton for Winchester controller. [Curt Coder]

-tiki100: Added the expansion bus slots to the Z80 daisy chain.
[Curt Coder]

-tiki100: Added BUSRQ, BUSAK, and EXIN to the expansion bus.
[Curt Coder]

-PTY support for u*x OSes [F.Ulivi]

-Fix to allow mips3 exceptions to detect branch delay slots for setting
EPC. Minor cleanup/correction for n64.c [Happy]

-Added Siemens Sicomp PC16-05 BIOS ROM (Multitech MPF-PC/700 mainboard) [rfka01]

-Split cat.c into separate drivers for canon cat and iai swyft. [Lord Nightmare]

-PSX GPU: Fix the 24bit rendering of video sequences on games such as
GranTurismo and Digimon World 3 [Felipe Sanches]

-ETI-660 fixed and working [Robbbert]

-Camputers Lynx 48k, 96k, 128k fixed and working. [Robbbert]

-Game-A-Tron gambling hardware changes [Roberto Fresca]:
* Added siren/alarm input to Pull Tabs, and beeps/alarm input to Four
In One Poker. All these are present in the Test Mode. However,
their functions aren't clear.
* Switched the PSG to SN76489, since it's present in the Bingo PCB.
* Added technical notes and more documentation.

-Pinball, Bally early solid state (by17.c by35.c) [Quench]
* Add mockup playfield layouts for Playboy, PowerPlay and Matahari
that includes input/output devices
* Add sound to first gen -35 games
* Various fixes based on schematics and measurements.

-TMS52xx: Fix a bug where if the FIFO contained exactly 0 bytes and a
SPEAK (VSM) command was issued, the command would instantly terminate
due to the FIFO being empty even though the chip wasn't in SPEAK
EXTERNAL mode. Fixes speech in TI Extended Basic [Lord Nightmare]

-wackygtr: added inputs and internal layout. [Sandro Ronco]

-Aristocrat MKV driver: Added the undumped PLD devices to Adonis
(parent) ROM_LOAD since is running in the same hardware than the
recent added clon. [Roberto Fresca]

-Aristocrat MKV driver: Added PCB ASCII layout and components
description. Added extra documentation and some notes. [Roberto
Fresca]

-Aristocrat MKV driver improvements [Roberto Fresca]
Added the undumped ST93C46 serial EEPROMS to Adonisa, and added a placeholder to
the parent set for the same devices, flagged as NO_DUMP. Added master
crystal via #define, and derived the CPU clock. Added some technical
notes.

-saa5050: graphics generator and character rounding [Nigel Barnes]
* implemented graphics generator, no longer read from fake ROM
* added character rounding
* improved control code handling
* added ROMs for variants saa5051, saa5053, saa5054, saa5055,
saa5056, saa5057

-osborne1: add SCREEN-PAC support [Vas Crabb]
* implement 104-column and pseudo-80-column modes
* correct scrolling in 52-column mode according to schematics
* approximate scrolling in 104-column and pseudo-80-column modes
* rework Osborne 1 memory and I/O maps to match schematics

-bbc: floppy formats and rom updates [Nigel Barnes]
* improved ssd, dsd handling
* added Acorn DOS and CPM formats
* added known good rom configuration for acw443 (Cambridge
Workstation)
* removed some BAD_DUMP flags

-bbc: various softlists [Nigel Barnes]
* bbca_cass - new titles and additional info added
* bbcb_cass - new titles and additional info added
* bbcb_flop - preliminary list containing test cases
* bbcm_flop - preliminary list
* bbc_32016_flop - requires additional hardware emulated
* bbc_65c102_flop - requires additional hardware emulated
* bbc_80186_flop - requires additional hardware emulated
* bbc_arm_flop - requires additional hardware emulated
* bbc_z80_flop - requires additional hardware emulated
* pro128s_flop - all known available dumps

-bbc: fdc intrq/drq causes nmi [Nigel Barnes]

-HLSL changes [ImJezze]
* Unified HLSL render pipline for raster and vector graphics
* simplified draw call of render pass functions
* reduced number of used render targets from 7 to 4 (2 native and 2
pre-scaled)
* made render pass functions (nearly) independent from each other
* unified render pipeline for raster and vector graphics, which means
that all effects are now also available for vector graphics
(except scan-lines)
* removed/replaced simple.fx by primary.fx
* removed CU_PHOSPHOR_IGNORE uniform, which was only used in phosphor
pass function and is now directly set
* added CU_TARGET_DIMS uniform based on the current render target
* added CU_QUAD_DIMS uniform based on the current full screen polygon
quad
* removed pre-scale knowledge from shaders
* fixed DX9 related half pixel offset in most shaders
* reduced shadow mask color bleeding
* fixed defocus strength with different pre-scales
* added slight noise to bloom effect to reduce the color banding of
lower bloom levels
* fixed position of reflection effect when screen is rotated or
flipped
* fixed roundness and size of rounded corners in any aspect ratio
* added distortion pass, which is applied after the bloom pass and
moved curvature, vignetting, rounded corners and reflection effect
to this pass
* fixed bloom stair-step artifacts when screen is curved
* added smooth border effect and option, its amount is limited by the
amount of rounded corners
* added bloom overdrive effect and options, this effect allows to
overdrive pure colors like red, green and blue to become more
brighter
* merged vector and raster bloom options, use vector.ini or
raster.ini to distinguish
* added raster.ini and lcd.ini to parse_standard_inis()
* added bounds() and screen_bounds() getter to layout_view
* added current_view() getter to render_target
* many other small changes and refactoring
* fixed vector intensity
* fixed vector flicker
* replace beam width by beam width min. and beam width max. width, this
makes it possible to create a linear dynamic beam width by the amount
of intensity of the beam
* added beam intensity weight, this adds an exponential factor to the
dynamic beam width (values greater than 0 will push larger intensities
more than smaller intensities)
* fixed ratio of "vector points" (zero-length lines)

-psxcd: Declaring ROM images for the CDROM controller MCU. [Felipe Sanches]

-Apollo changes: [Hans Ostermeyer]
* fixed the Apollo floppy disk emulation
* added the media option -node_id resp. -ni to set the node ID from a
node ID rom image file
* fixed the unmapped ISA Bus access to return 0xff instead of 0x00
* removed excessive log entries from unmapped ISA Bus access
* fixed date (and some other issues) in mc146818 (new in MAME 0166)

-Fix for imds2 driver after i8271 modernization [F.Ulivi]

-namcos23: fix the polynew conversion [O. Galibert]

-namcos23: Go back to z-sorting [O. Galibert]

-deorphaned the software lists for cd32, 3do_m2 and pippin so that they get
parsed by the validity checker etc. [Shideravan]

-amstrad: added Draysoft Doubler expansion [Barry Rodewald]

-Changed the qotna set to run in a US-Export hardware.
Even when is NSW/ACT, the program seems to run in that hardware.
Added more documentation. [Roberto Fresca]

-apple2: fixed "The Mill" 6809 card so OS9 can boot. [robj, R. Belmont]

-Changed the vpoker set description to Videotronics Draw Poker,
since the game is "Draw Poker". Two companies sold it with
different name. Documented the legal issues and added links.
[Roberto Fresca]

-Update VMX/Altivec RGB implementation (fixes PowerPC) [Vas Crabb]


New machines added or promoted from NOT_WORKING status
------------------------------------------------------
Attack Pla Rail (Japan, AP1/VER.A) [Guru, R. Belmont]
Led Storm Rally 2011 (US) [Guru, David Haywood]
Player's Edge Plus (X002287P+XP000057) Pay the Aces NO Faces Bonus Poker [BrianT]
Exidy Sorcerer II [Robbbert]
Unisonic Champion 2711 [David Viens]
SegaSonic Popcorn Shop (Rev B) [ShouTime, The Dumping Union - insert full credit list here]


New clones added or promoted from NOT_WORKING status
----------------------------------------------------
Final Fight (USA 900424) [Bonky0013]
Lightning Swords [System11, The Dumping Union]
Air Duel (World, M82) [system11, The Dumping Union]
Ken-Go (set 2) [caius]
Master Boy (Italian, PCB Rev A, set 2) [Any, The Dumping Union]
WEC Le Mans 24 (v1.26) [Any, The Dumping Union]
Wonder Stick (set 2, censored) [Any, The Dumping Union]
Sliver (set 2) [Any, The Dumping Union]
Joe & Mac Returns (Japan, Version 1.2, 1994.06.06) [rtw, The Dumping Union]
Led Storm Rally 2011 (World) [system11]
Player's Edge Plus (KE0004) Keno [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (KE1006) Keno [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (KE1013) Keno (set 2) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0042) 10's or Better (set 2) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0045) 10's or Better (Gambler Downtown Reno) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0045) 10's or Better (Par-A-Dice Riverboat Casino) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0045) 10's or Better (Annie Oakely's Central City) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0055) Deuces Wild Poker (set 2, Skyline Casino) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0158) 4 of a Kind Bonus Poker (set 2, Skyline Casino) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0430) Deuces Joker Wild Poker [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0459) Joker Poker [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (PP0515) Double Bonus Poker (set 4) [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (X000055P+XP000038) Deuces Wild Poker (Sunset Station Hotel-Casino)
[Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (X000426P+XP000038) Joker Poker [Badbaud, BrianT]
Player's Edge Plus (X002179P+XP000119) Double Bonus Poker [BrianT]
Player's Edge Plus (XM00006P+XMP00002) Multi-Poker (The Orleans) [Badbaud, BrianT]


New machines marked as NOT_WORKING
----------------------------------
Micral 80-22G [Robbbert]
Data RD100 [Robbbert]
Proteus III [Robbbert]
Neo Print (Japan) (T2d) [Bonky0013]
Cuckoo (MV4104, Export) [Roberto Fresca]
Mine, Mine, Mine (Export) [Roberto Fresca]
Party Gras (MV4115/6, Export) [Roberto Fresca]
Penguin Pays (Export) [Roberto Fresca]
Wild Cougar (Export) [Roberto Fresca]
Boot Scootin' (Export, 92.767%) [Roberto Fresca]
Bumble Bugs (Export, 92.691%) [Roberto Fresca]
Cash Chameleon (Export) [Roberto Fresca]
Sub Hunter [Piero Andreini]
The Chariot Challenge (04J00714, NSW/ACT) [Roberto Fresca]
Eagle 1600 [SomeGuy]


New clones marked as NOT_WORKING
--------------------------------
Dolphin Treasure (Export) [Roberto Fresca]
Magic Mask (MV4115, Export, set 2) [Roberto Fresca]
Adonis (MV4124/1, Export) [Roberto Fresca]
Mega-CD with 32X (Japan, NTSC) [Shideravan]
Mega-CD with 32X (Europe, PAL) [Shideravan]
Adonis (0100751V, NSW/ACT) [Roberto Fresca]
Dolphin Treasure (Export) [Roberto Fresca]
Queen of the Nile (MV4091, NSW/ACT) [Roberto Fresca]


New WORKING software list additions
-----------------------------------
a2600.xml: Atari 2600 cartridges
- Stella's Stocking 2008 [The Dumping Union]
megadriv.xml:
- Putty Squad (prototype) [?]


New NOT_WORKING software list additions
---------------------------------------
:arrow: MAME 0.167 Windows command-line binaries
:arrow: MAME 0.167 64-bit Windows command-line binaries
:arrow: MAMEUI64 64bitη με GUI εκδοση του MAME για Windows
if" Imitation is the sincerest flattery",
imagine emulating ....
Άβαταρ μέλους
Nemo
Moderator
Moderator
 
Δημοσιεύσεις: 4520
Εγγραφή: 15 Απρ. 2004 22:55
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Επιστροφή στο News

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες